Záměr prodeje pozemku p. č. 51/9 v k. ú. Chloumek

Záměr prodeje pozemku p. č. 51/9 v k. ú. Chloumek