Záměr městyse - prodej pozemku v k. ú. Libice n. D.

Záměr městyse - prodej pozemku v k. ú. Libice n. D.