Výzva zadávací dokumentace - "Oprava chodníku ulice Vyšehradská"

"Oprava chodníku ulice Vyšehradská"

Výzva zadávací dokumentace 

Krycí list nabídky 

Přehled subdodavatelů 

Položkový rozpočet

Návrh smlouvy o dílo 

Projektová dokumentace - Technická zprávaPřehledná situaceSituaceVzorové příčné řezy  

Doklady - CETIN   - Situační výkresVyjádření ke stavebnímu řízeníVyjádření o existenci sítě

                - CEZ   - Podmínky pro provádění činnostíSdělení o existenci energetického zařízeníSituační výkres  

                - RWE  - Stanovisko

                - VAK   - Stanovisko