Výkazy rozpočtu městyse

https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLIC/Pages/ReportViewer.aspx?%2fEK%2fEK_FIN_klikaci&rs:Command=Render

Manuál k používání

 4. 11. 2015   Rozpočtový výhled 2016 - 2020

19. 12. 2016  Rozpočet na rok 2017               Rozpočtové opatření č. 1/2017       

                                                                   Rozpočtové opratření č. 2/2017  

                                                                   Rozpočtové opatření č. 3/2017     

                                                                   Rozpočtové opatření č. 4/2017 

                                                                   Rozpočtové opatření č. 5/2017

                                                                   Rozpočtové opratření č. 6/2017

                                                                   Rozpočtové opatření č. 7/2017   

                                                                   Rozpočtové opatření č. 8/2017

                                                                   Rozpočtové opatření č. 9/2017  

22. 5. 2017 Závěrečný účet městyse za rok 2016

18. 12. 2017  Rozpočet na rok 2018                Rozpočtové změny č. 1/2018       

                                                                    Rozpočtové změny č. 2/2018 

                                                                    Rozpočtové opatření č. 3/2018  

                                                                    Rozpočtové opatření č. 4/2018