Rekonstrukce chodníku v ul. Železnohorská, Libice n.D., podél komunikace III/34417, II.etapa

Rekonstrukce chodníku v ul. Železnohorská, Libice n.D., podél komunikace III/34417, II.etapa

Výzva                                                                   Smlouva o dílo

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky                              Příloha č. 2 - Subdodavatelé

Příloha č. 3 - Výkaz obratu                                   Příloha č. 4 - Referenční list   

Projektová dokumentace -   Technická zpráva, Přehledná situace, Situace 200, Podélný profil, Příčné řezy, Vzorový řez, Dešťová vpusť,     

                                          Tabulka vpustí, Vytyčovací výkres.