Volba Prezidenta ČR - jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Volba Prezidenta ČR - jmenování zapisovatele okrskové volební komise