Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné