Veřejné zakázky

Zde budou zveřejňována veškerá výběrová řízení vyhlášená městysem Libice nad Doubravou.                                     

19. 1. 2017  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

"Rekonstrukce ulice Zadní v Libici nad Doubravou" 

30. 1. 2017 Vyhlášení výběrového řízení "Dopravní hřiště"

22. 2. 2017 Vyhlášení vyběrového řízení "Rekonstrukce opěrné zdi ve Lhůtě"