Veřejná vyhláška Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška  Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina