Veřejná vyhláška oznámení

Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu (ÚP) Trhová Kamenice

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Trhová Kamenice 

Změna č. 1 ÚP Trhová Kamenice