Veřejná vyhláška o zahájení řízení o aktualizaci

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí