Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Libice nad Doubravou

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Libice nad Doubravou

Návrh zadání změny ÚP č. 4