Veřejná vyhláška - KPÚ část k. ú. Libice n D.

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách na části katastrálního území Libice nad Doubravou  

Situace