Rozhodnutí KPÚ k.ú. Barovice, k.ú. Chloumek

Rozhodnutí o 1. výměně nebo přechodu vlastnických práv

                      2. zřízení nebo zrušení věcného břemene

                      3. urřčení výše úhrady a lhůty podle ust. §10 odst. 2 zákona