Program zasedání ZM 29. 07. 2011

Program zasedání ZM 29. 07. 2011