Stanovisko JUDr. Lubomíra Málka ke koupi KD

Rozpočet na investice do KD - Rozpočet

                                              - Krycí list rozpočtu