Plavání

Plavecká výuka bude zahájena v pondělí 13. března 2017.

Další termíny: 20. a 27. března, 10. a 24. dubna, 15., 22. a 29. května, 12. a 19. června.

Žáci si s sebou vezmou: mýdlo, ručník, plavky.

Školné (hradí škola) bude placeno za těchto podmínek:

- žáci s poloviční a nadpoloviční účastí hradí plnou cenu

- žáci s účastí menší než polovina hradí polovinu ceny (zdravotní důvody - potvrzení lékaře)

Plavání je součástí školního vzdělávacího programu a je povinné, neúčast musí být doložena lékařskou zprávou.

Školné - výuku hradí škola, rodiče hradí pouze dopravu. Záloha na dopravu 500 Kč, vyúčtování bude provedeno po ukončení plavání.

Od pondělí 13. března budou mít žáci nový rozvrh. 

V den, kdy pojedou žáci na plavání, chystají paní kuchařky svačinu pouze dětem z mateřské školy. Žáci základní školy si přinesou svoji svačinu.