Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby - k. ú. Malochyně

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby - k. ú. Malochyně