Oznámení koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015"

Oznámení koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015"