Nedostatečně určitě označení vlastníci v katastru nemovitostí

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Informace pro veřejnost

Výzva občanům

Havlíčkův Brod