Nedostatečně určitě označení vlastníci v katastru nemovitostí - aktualizované údaje k 1. 8. 2017

Nedostatečně určitě označení vlastníci v katastru nemovitostí - aktualizované údaje k 1. 8. 2017