Návrh závěrečného účtu městyse Libice nad Doubravou za rok 2016

Návrh závěrečného účtu městyse Libice nad Doubravou za rok 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016

Návrh závěrečného účtu  městyse za rok 2016

Fin 2-12

Výkaz zisků a ztráty 

Rozvaha

Příloha

Inventarizační zpráva