Návrh zápisu do kroniky za rok 2016

Návrh zápisu do kroniky za rok 2016