Návrh zápisu do kroniky za rok 2014

Návrh zápisu do kroniky za rok 2014