Návrh zápisu do kroniky za rok 2013

Návrh zápisu do kroniky za rok 2013