Návrh zápisu do kroniky za rok 2012

Návrh zápisu do kroniky za rok 2012