Návrh zápisu do kroniky za rok 2011

Návrh zápisu do kroniky za rok 2011