Materiály ke kulturnímu domu za období od 5. 12. 2011 do 10. 2. 2012

Po vyplnění a doručení této žádosti na úřad městyse Libice nad Doubravou Vám budou poskytnuty níže uvedené materiály ke kulturnímu domu v Libici nad Doubravou   

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1) Nabídka manželů Krumlových na prodej KD ze dne 5. 12. 2011

2) Propočet nákladů na úpravu KD a stodoly Pilnova statku – leden 2012

3) Zápis č. 11/2010-2014 ze zasedání ZM konaného dne 14. 12. 2011 – nabídka KD

4) Usnesení č. 11/2010-2014 ZM ze dne 14. 12. 2011 – Nabídka KD

5) Zápis č. 1/2010-2014 z pracovní schůzky ZM konané dne 7. 1. 2012

6) Zápis č. 2/2010-2014 z pracovní schůzky ZM konané dne 13. 1. 2012

7) Zápis č. 3/2010-2014 z pracovní schůzky ZM konané dne 23. 1. 2012  

8) Zápis č. 4/2010-2014 z pracovní schůzky ZM konané dne 6. 2. 2012

9) Zápis č. 12/2010-2014 ze zasedání ZM konaného dne 10. 2. 2012 – neschválení koupě KD

10) Usnesení č. 12/2010-2014 ZM ze dne 10. 2. 2012 – neschválení koupě KD