Materiály ke kulturnímu domu za období od 28. 5. 1985 do 5. 9. 2006

Po vyplnění a doručení této žádosti na úřad městyse Libice nad Doubravou Vám budou poskytnuty níže uvedené materiály ke kulturnímu domu v Libici nad Doubravou.   

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1) Hospodářská smlouva mezi Místním národním výborem a Jednotným zemědělským družstvem ze dne 28. 5. 1985 + příloha k hospodářské smlouvě o převodu vlastnictví víceúčelové budovy – společenského sálu     

2) Zápis č. 2/95 z veřejného zasedání OZ v Libici n. D., které se konalo 23. 2. 1995 – stav odprodeje KD

3) Zápis č. 3/95 z veřejného zasedání OZ v Libici n. D., které se konalo 24. 3. 1995 – pověření Rady v jednání ohledně KD

4) Usnesení ze 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Libici ze dne 24. 3. 95

5) Nájemní smlouva mezi ZD Libice n. D. „v likvidaci“a obecním úřadem v Libici ze dne 19. 10. 1995

6) Dopis JUDr. Štefánie Fajmonové právní zástupkyně ZD Libice n. D. „v likvidaci“ ze dne 11. 3. 1999 k požadovanému ukončení nájemního vztahu

7) Dopis paní JUDr. Janě Flégrové ze dne 28. 1. 2004  - stavebně technický stav KD

8) Dopis od JUDr. Jany Flégrové ze dne 30. 6. 2004 – Žádost o informaci o stavu výpůjčky stolů a židlí

9) Dopis paní JUDr. Janě Flégrové – odpověď ze dne 2. 7. 2004 na dopis ze dne 30. 6. 2004                   

10) Usnesení č. 14/02-06 ze zasedání ZO konaného dne 25. 2. 2005 – prodej pozemku pod a před KD

11) Dopis paní JUDr. Janě Flégrové ze dne 31. 5. 2006

12) Zápis č. 21/2002-06 ze zasedání ZO dne 5. 9. 2006 – změna územního plánu