Kulturní dům v Libici nad Doubravou

Zastupitelé městyse Libice nad Doubravou budou na svém zasedání 1. února 2013 projednávat nabídku pana Krumla na odkupení kulturního domu v Libici nad Doubravou. 

Nabídku pana Krumla na odkoupení kulturního domu již Zastupitelé městyse v loňském roce řešili. V této souvislostri byli občané městyse Libice nad Doubravou požádáni o vyjádření k této problematice prostřednictvím ANKETY. 

Názory občanů v této anketě:

Názory 1     Názory 2    Názory 3     Názory 4     Názory 5    

Výsledek ankety