KPÚ Libická Lhotka - oznámení o zjišťování průběhu hranic

KPÚ Libická Lhotka - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Příloha č. 1 - mapka s vyznačením jednotlivých etap obchůzek

Příloha č. 2 - rozdělovník s vyznačením etapy, která se konkrétního vlastníka týká

Příloha č. 3 - tiskopis plné moci