Komplexní pozemkové úpravy Malochyně - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Komplexní pozemkové úpravy Malochyně - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek