Celkové vyúčtování položek vodné, stočné

Celkové vyúčtování položek vodné, stočné